Uzak Ekran İzleme Servisi (UEİS)

UEİS, izole ağlardaki bilgisayar platformları için oluşturulan gerçek zamanlı izleme ekranlarının görüntülerini toplayarak, ağ sınırı dışındaki istemci platformu ekranlarına iletilmesini sağlar. Tek yönlü ekran içeriğinin güvenli bir şekilde aktarılması, farklı güvenlik seviyesine sahip ağlarındaki operatörlerin ve yöneticilerin sistemlerin etkinliğini ve alarm durumlarını izlemelerini, sistem sorunlarını takip ederek işlem değişikliklerini önermelerini sağlar. İzlenecek izole ağ platformlarında kurulu UEİS Sunucusu,  İzleme ekranlarındaki görüntüleri toplar. UDP akışı ile veri diyodu üzerinden güvenli bir şekilde UEİS istemcisinin kurulu olduğu diğer platform veya platformlara aktarır. UEİS birden fazla izole ağ girişini destekler. Tek noktaya ve çok noktaya yayın şeklinde hedeflenen kullanıcı ekranlarına görüntüleri iletir.

Fonksiyon

  • Sunucu, ekran görüntülerini UDP akışına dönüştürür

  • Birden çok UEİS İstemcisi aynı sunucuya bağlanabilir

  • Akıllı Ekran Teknolojisi - Sunucu, periyodik olarak tam ekran ve devamında yalnızca değişen kısmi ekran görüntülerini iletir

  • İstemciler, sunucuyu yeniden başlatılmasına gerek olmadan, istediğiniz zaman bağlanabilir ve bağlantısını kesebilir

  • İstemci, birden çok ekranın aynı anda görüntülenmesi amacıyla birden çok sunucuya bağlanabilir